Perfect Stranger (2)
  • Year: 1997
  • Composer: De Graaf & Rietveld
  • Textwriter: Jan Willem de Graaf & Wilko Rietveld
  • Musicians: Various Musicians
  • Tags: Jim Rensson | Heaven can wait 2